Adatkezelési Szabályzat

2015.11.27 13:17

 

Adatkezelési szabályzat


 

Kérjük, az altering.hu portál, és a Napos Sütik webáruház használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi Adatkezelési szabályzatot.


 

Adtkezelesi_szabalyzat_Altering_Bt_150701.pdf (52288)

 

Az altering.hu, napossutik.hu, napossutik.com, napossutik.eu URL című weboldalának, valamint a Napos Sütik Webáruház üzemeltetője az Altering Bt. ezúton tájékoztatja a weboldal és a webshop látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 

 1. Az adatkezelő neve:
  Altering Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató)

 2. Az adatkezelő címe:
  1107 Budapest Mázsa u. 9.

 3. Elérhetőség:
  info@altering.hu

 4. Adatkezelési nyilvántartási száma:
  NAIH-86914/2015

 5. Az adatkezelés megnevezése:
  Adatkezelés a felhasználok önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, és az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

 6. Az adatkezelés jogalapja:
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

 7. A kezelt adatok köre:

  1. Hírlevélre feliratkozáskor megadott adatok:
   Amikor a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, tárolásra kerül a felhasználó által megadott név, és e-mail cím esetenként telefon azzal a céllal, hogy kiküldjük neki a hírlevelet. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A felhasználó által a hírlevél feliratkozáskor kötelezően megadott adatok: Név, e-mail cím.

  2. Személyre szabott ajánlatokkal való megkeresésének hozzájárulásakor megadott adatok:
   Amikor a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató személyre szabott ajánlatokkal keresse meg, tárolásra kerül a felhasználó által megadott név és e-mail cím azzal a céllal, hogy a szolgáltató személyre szabott ajánlatokkal is megkeresse a felhasználót telefonon vagy e-mailben. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A felhasználó által kötelezően megadott adatok: Név, e-mail cím.

  3. Weboldal bejelentkezés nélküli használata:
   A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

 8. Az adatkezelés célja:

  1. Hírlevél:
   Hírlevélre történő regisztráció esetén a felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja az felhasználó azonosítása hírlevélküldés céljából. A hírlevélre regisztrált felhasználók számára a Szolgáltató hírlevelet küld ki. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó leiratkozással – megtilthatja. Amennyiben nem tart igényt a hírlevélre, a felhasználó törölheti magát a hírlevél-küldő adatbázisból a kiküldött hírlevek végén található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva. Természetesen egyedi kérés esetén is töröljük a felhasználót a hírlevél adatbázisból, mely kérést az info@altering.hu e-mail címen jelenthetik be. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását a következő módokon adja meg:

  2. A „Hírlevélre való feliratkozás” menüpontban nevének és e-mail címének megadásával, majd a „Mehet” gombra kattintással.

  3. Elérhetőségek” menüpontban az „Üzenet” internetes űrlap kitöltésével és elküldésével

  4. Személyre szabott ajánlatok:
   Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén az adatkezelés célja, hogy Szolgáltató személyre szabott ajánlatokkal is megkeresse a felhasználót telefonon vagy e-mailben. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását a következő módokon adja meg:

  5. A „Hírlevélre való feliratkozás”, vagy az „Elérhetőségek” menüpontban az „Üzenet” internetes űrlap kitöltésével és elküldésével

  6. Nyereményjáték:
   A weboldalon meghirdetésre kerülő nyereményjátékokban való részvételhez szükséges adatok köre megegyezik a hírlevél feliratkozás során megadott adatokkal. Személyes adatok szükségesek a nyertesek egyértelmű azonosításához.

  7. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.

 9. Az adatkezelés időtartama:
  A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított adattörlési lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

 10. A személyes adatok törlése:
  A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@altering.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

 11. Adatfeldolgozók megnevezése:
  Altering Bt.

 12. Adatfeldolgozók címe:
  1107 Budapest Mázsa u.9.

 13. Adatfeldolgozás megnevezése:
  Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

 14. Adatbiztonsági intézkedések:
  A személyes adatokat Magyarország területén az adatkezelő tulajdonában lévő szerveren tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot az Adatfeldolgozó biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A megadott adatokat az adatkezelés – feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, az Adatfeldolgozó alkalmazásában álló fejlesztők, online szerkesztők, projekt menedzserek ismerhetik meg. Az Adatfeldolgozó ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

 15. Adattovábbítás:
  Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 16. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
  Az Adatfeldolgozó fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 17. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
  Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@altering.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését és helyesbítését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

 18. Jogérvényesítési lehetőségek:
  A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.). További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltetőt a info@altering.hu e-mail címen.

 

 

 

Budapest 2015. július 1.

 

 

Altering Bt.